לו"ז הכנס והרצאות

לוח זמנים
19:00-19:30 – התכנסות
19:30-20:30 – סבב הרצאות ראשון
20:30-21:00 – הפסקה
21:00-22:00 – סבב הרצאות שני
22:00-23:00 – פאנל

ההרצאות